සුපිරි Wireless බ්ලුටූත් Earphones – Best Wireless Bluetooth Earphones !

wireless-earphone-prices--in-Sri-Lanka

Best wireless Bluetooth earphones to listen to songs and play games for you in Sri Lanka !

නිදහසේ කරදරයක් නැතිව සිංදු අහන්න හෝ ගේම් එකක් වුනත් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්  බ්ලුටූත් earphones ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ.

M&J i7s Wireless Bluetooth Earphone

Earbud දෙකකින් සමන්විත M&J Earphone එකනම් ලස්සන හුරුබුහුටි පෙනුමකින් යුතුයි. ඒවගේම සැහැල්ලුයි. මිලත් සැහෙන්න අඩුයි අනිත් ඒවත් එක්ක බලද්දී. බ්ලුටූත් තියෙන ඕනෙම ප්‍රධාන ෆෝන් එකක් හෝ පරිඝනකයක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.

මිල / Price :  $9.10 - $14

Anomoibuds Wireless Bluetooth Earphone

Earbud දෙකකින් සමන්විත Anomoibuds Earphone එකත් ලස්සන හුරුබුහුටි පෙනුමකින් යුතුයි. බ්ලුටූත් තියෙන ඕනෙම ප්‍රධාන ෆෝන් එකක් හෝ පරිඝනකයක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.

මිල / Price :  $37.05 - $26.68

Baseus S06 Neckband Wireless Bluetooth Earphone

Baseus S06 Neckband Earphone එක මයික් එකකිනුත් සමන්විතයි. Earbud දෙක එකට සම්භන්ධ කරලා තියෙනවා බෑන්ඩ් එකක් විදියට. බ්ලුටූත් තියෙන ඕනෙම ප්‍රධාන ෆෝන් එකක් හෝ පරිඝනකයක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.

මිල / Price :  $10.95 - $17.11

Anker SoundBuds Slim Wireless Bluetooth Earphone

Anker Earphone එකත් මයික් එකකිනුත් සමන්විතයි. Earbud දෙක එකට සම්භන්ධ කරලා තියෙනවා බෑන්ඩ් එකක් විදියට. බ්ලුටූත් තියෙන ඕනෙම ප්‍රධාන ෆෝන් එකක් හෝ පරිඝනකයක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.

මිල / Price :  $37.13

Xiaomi Mi LYEJ02LM Wireless Bluetooth Earphone

Single earbud එකකින් සහ මයික් එකකින් සමන්විත හුරුබුහුටි Earphone එකක්. බ්ලුටූත් තියෙන ඕනෙම ප්‍රධාන ෆෝන් එකක් හෝ පරිඝනකයක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.

මිල / Price :  $13.49 -  $15.32

ඔයා අඩුම මිලටම සාමාන්‍ය Bluetooth earphone එකක් හොයනවා නම් $3.20 - $3.68 කට වගේ තියෙන FANGTUOSI S530 Mini Earphone එක වුනත් ගන්න පුළුවන්. මෙතැනින් මිලදී ගන්න >>   🙂

Home

supiriwasi offers and deals srilanka

Get Best deals and offers in Sinhala for Sri Lankans - by Supiriwasi සුපිරි වාසි

Supiriwasi.com includes best deals related to online shopping, web hosting and hotels as discounts or cash back offers for Sri Lankans.

ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා ලබාගත හැකි සුපිරි වාසි ගැන දැනගැනීමට හොදම ස්ථානය සුපිරි වාසි වෙබ් අඩවියයි !

Supiriwasi Popular Articles / සුපිරි වාසි ජනප්‍රිය ලිපි

Current Online Website Offers / දැනට තිබෙන වාසි

Online Shopping Store Offers - අන්තර්ජාල වෙළදසැල් වාසි

You can get Ebay and Aliexpress online shopping store deals as ebates cash back offers. ඔබට ඊබේ සහ අලිඑක්ස්ප්‍රෙස් වාසි කෑෂ් බැක් ක්‍රමයට ලබාගත හැක

වැඩි විස්තර මෙතැනින්

Online Hotel Accommodation Offers - අන්තර්ජාල හොටෙල් නවාතැන් වාසි

You can get Agoda, hotels.com and tripadvisor deals as ebates cash back offers. ඔබට අගෝඩා, ට්‍රිප් අඩ්වය්සර් සහ හොටෙල් නවාතැන් වාසි කෑෂ් බැක් ක්‍රමයට ලබාගත හැක

වැඩි විස්තර මෙතැනින්

Web Hosting Offers - වෙබ් හොස්ටින්ග් වාසි

You can get Inmotion, Siteground, Hostgator, Bluehost, Namecheap, A2hosting and many more web hosting offers as instant discounts. ඔබට ඉන්මොෂන්, සයීට් ග්‍රෞන්ඩ්, හොස්ට්ගෙටර් වැනි හොස්ටින්ග් ආයතන වලින් එසැනින් වට්ටම් මිලක් සමග ලබාගත හැක

වැඩි විස්තර මෙතැනින්

Domain Offers - ඩොමේන් වාසි

You can get domain registration offers as instant discounts.  ඔබට ඩොමේන්  වට්ටම් මිලක් සමග ලබාගත හැක.

වැඩි විස්තර මෙතැනින්