70% දක්වා මිල අඩුකිරීම් ! අද විතරයි !

ඔබ කැමතිම ස්මර්ට්ෆොන්, ලැප්ටොප්, කැමරා, ඩෑෂ් කැමරා, සපත්තු, ඇදුම්, බෑග් ඇතුළු බොහොමයක් භාණ්ඩ අඩුම මිලට ගන්න පහත ලින්ක් එකෙන් වෙබ් අඩවියට යොමුවෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *